Szkolenia

Zapraszamy na kursy spawania w zakresie:

  •  MIG (131)
  •  MAG (135)
  •  TIG (141)
  •  Elektrodą otuloną (111)
  •  Odnawianie uprawnień spawalniczych

Certyfikaty

Posiadamy Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Certyfikaty DIN EN ISO 3834-3, DIN 4113-3, DIN 18800-7, TÜV NORD oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Posiadamy własne zaplecze dydaktyczne oraz park maszynowy. Spawacze po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu otrzymują Książkę Spawacza oraz Certyfikat (Świadectwo Egzaminu Spawacza) wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Oferujemy również pełen zakres usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

  •  profesjonale szkolenia BHP i szkolenia PPOŻ przeznaczone dla pracowników na wszystkich stanowiskach
  • kompleksowa obsługa firm w zakresie służby BHP w ramach Outsourcingu
  • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • doradztwo w sprawach stosowania przepisów bhp i technicznego bezpieczeństwa pracy
  • postępowania powypadkowe

Wykładowcy

Wszystkie kursy i szkolenia prowadzą wykładowcy i instruktorzy o wysokich kwalifikacjach odpowiednich do realizacji programów szkolenia.

Szkolenia u klienta

Szkolenia i egzaminy przeprowadzamy również u Klienta w terminie wcześniej uzgodnionym. Przyjeżdżamy nawet do jednego pracownika.

Skontaktuj się z nami: